supply หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2020-09-30 15:14:06 83 0
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2020-09-28 08:47:58 59 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2019-03-28 10:06:13 786 0
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-12-28 11:53:11 1091 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-12-16 09:51:57 922 0
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-12-16 09:26:57 1097 0
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-12-06 12:42:31 981 0
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-12-03 10:12:20 1049 0 Approve
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑๐ ชุด
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-12-03 10:10:42 876 0 Approve
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-11-22 12:48:43 604 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-11-22 12:44:43 577 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-11-01 06:39:41 579 0 Approve
ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียน นักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 จำนวน 20 คัน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-09-17 20:55:10 582 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-23 20:06:50 604 0 Approve
ประกาศราคากลางจัดทำโครงการเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 27 รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-23 20:05:24 650 0 Approve
ประกาศประกวดราคาื้อเครื่องมือประจำตัผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-23 20:03:58 615 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษา เทอม ๑/๒๕๖๑ สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๙๔ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-23 20:01:57 601 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุจัดทำโครงการพัฒนาชุดขับเคลื่อน,โครงสร้าง,ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 53 รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-23 20:00:04 620 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-08 19:34:37 616 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-08 19:33:12 590 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/10
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.133255 sec.