supply หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-07 19:15:04 557 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-08-07 19:13:14 569 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เทอม ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๙๔ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-07-17 09:11:06 577 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทอม ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-07-17 09:10:20 478 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เทอม ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๔๑ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-07-17 09:09:17 491 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทอม ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๔ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-07-17 09:07:58 501 0 Approve
ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ชุมพร - ปากน้ำหลังสวน - ไชยา ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน 2 คัน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-07-04 17:24:11 533 0 Approve
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-06-06 19:31:22 554 0 Approve
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๗ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-06-06 19:30:05 514 0 Approve
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-06-06 19:28:27 517 0 Approve
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๖๑ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-06-06 19:25:09 543 0 Approve
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2561
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-05-05 18:24:48 518 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาพาณิชยกรรมและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-04-11 18:29:23 582 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-04-11 18:26:40 539 0 Approve
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาพาณิชยกรรมและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-03-27 19:17:40 612 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-03-27 19:16:32 574 0 Approve
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-03-09 13:41:26 654 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน ๘๙ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-03-09 13:38:26 616 0 Approve
ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมสัมมนา ศึกษา ดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ คัน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-02-17 11:11:53 604 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-17 14:13:22 697 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 2/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.829411 sec.