supply หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรมสัมมนา ศึกษา ดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ คัน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-02-17 11:11:53 1243 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-17 14:13:22 1342 0 Approve
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-17 14:11:27 1289 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-10 14:03:13 1280 0 Approve
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-10 13:41:59 1264 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๕ เครื่อง
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-22 19:07:49 1326 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป ขนาด ๖๐ MHz จำนวน ๔๐ เครื่อง
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-19 18:55:14 1334 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๘๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-19 18:53:15 1288 0 Approve
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ - ๒๐ ธ.ค. ๖๐)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-18 09:03:47 1270 0 Approve
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป ขนาด ๖๐ MHz จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ - ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-13 20:12:25 1359 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๙ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-09 11:51:10 1343 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๕๓ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-09 11:50:02 1293 0 Approve
ราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒๕ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-07 20:55:02 1217 0 Approve
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-30 19:12:38 1279 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-27 19:11:06 1280 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและซ่อมบำรุงอาคารเรียน งานอาคารสถานที่ จำนวน ๖๕ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-13 18:29:12 1321 0 Approve
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ออสซิลโลสสโคป
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-09 09:21:38 1354 0 Approve
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-09 09:14:10 1328 0 Approve
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-10-19 12:50:30 1297 0 Approve
ประการศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียน นักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ ณ ค่ายครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๐ คัน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-10-06 07:28:47 1352 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 3/11
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.859472 sec.