supply หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-17 14:11:27 657 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-10 14:03:13 663 0 Approve
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2018-01-10 13:41:59 584 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๕ เครื่อง
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-22 19:07:49 691 0 Approve
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป ขนาด ๖๐ MHz จำนวน ๔๐ เครื่อง
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-19 18:55:14 656 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุฝึกนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน ๘๐ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-19 18:53:15 653 0 Approve
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ - ๒๐ ธ.ค. ๖๐)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-18 09:03:47 632 0 Approve
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป ขนาด ๖๐ MHz จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ - ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-13 20:12:25 612 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓๙ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-09 11:51:10 677 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๕๓ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-09 11:50:02 641 0 Approve
ราคากลางซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๒๕ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-12-07 20:55:02 604 0 Approve
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-30 19:12:38 629 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-27 19:11:06 582 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดและซ่อมบำรุงอาคารเรียน งานอาคารสถานที่ จำนวน ๖๕ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-13 18:29:12 687 0 Approve
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ออสซิลโลสสโคป
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-09 09:21:38 677 0 Approve
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ ๑
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-11-09 09:14:10 703 0 Approve
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-10-19 12:50:30 648 0 Approve
ประการศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะนำนักเรียน นักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ ณ ค่ายครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๐ คัน
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-10-06 07:28:47 666 0 Approve
ประกาศราคากลางซื้อบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,570 ใบ
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-08-17 08:01:24 762 0 Approve
ประกาศสอบราคาอุปกรณ์การเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 160 ชุด
ประเภทบทความ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เมื่อ : 2017-08-08 18:57:03 784 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 3/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.824278 sec.