regis | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   

งานทะเบียนเกี่ยวกับงานทะเบียน
• บุคลากรหน่วยงาน
• หน้าที่รับผิดชอบ
• คำร้องทั่วไป


统计数据
浏览
3994  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ปวช 56
• ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ปวส 57

ระบบลงทะเบียน
• ระบบลงทะเบียน Online


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.029817 sec.