personnel | 成员    日历   

 | 登录  

  登录     登录 | 首页     搜索     相册         好友   • หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บุคลากรหน่วยงาน
• ปฏิทินปฏิบัติงาน
• ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัย

แบบฟอร์มและเอกสาร
• คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
• บันทึกขอเปลี่ยนเวร

บริการข้อมูล
• ระเบียบการบริหารสถานศึกษา 2552
• คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 1/2555
• เครื่องราช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กรมบัญชีกลาง
• สถาบันคุรุพัฒนา


จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ใส่ผ้าไทยสัญลักษณ์ตราจังหวัด ในทุกวันอังคาร (งานบุคลากร) 
新闻
คำสั่ง อยู่เวรยามประจำเดือนธันวาคม 2556 มหาชัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
创建 2013-12-10 17:19:35 2671 0 Approve

更多


统计数据
浏览
22561  Link ที่เกี่ยวข้อง
• กลุ่มบริหารงานบุคคล


SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

政策 | 发展
Generated 0.501268 sec.