sport11 Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

เมนูหลัก
• กำหนดการ พิธีเปิด-ปิด
• แบบริ้วขบวนเดินพาเหรด
• โปรแกรมการแข่งขัน
• ประเภทและสนามแข่งขัน
• ข้อบังคับชนิดกีฬา
• ระบบกรอกข้อมูลทำ ID Card
• ที่พัก
• ร้านอาหาร
• แหล่งท่องเที่ยว
• สินค้าของฝาก
• แผนที่
• แผนที่สนามแข่งขัน

• แบบแจ้ง 1-3
• ใบสมัครเข้าแข่งขันรายบุคคล
• เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
• ป้ายประชาสัมพันธ์ แนวนอน
• ป้ายประชาสัมพันธ์ แนวตั้ง

ผู้สนับสนุน


ผลการแข่งขัน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ผลการแข่งขัน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผลการแข่งขัน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผลการแข่งขัน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผลการแข่งขัน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผลการแข่งขัน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

  
 โปรแกรม กรีฑา 24-25 กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด 
 กำหนดการประชุมและเริ่มการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๑ 


ติดต่อประสานงาน กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๑ 'มหาชัยเกมส์'
เว็บไซต์ : http://sport11.skntc.ac.th
: mahachaigame11
: มหาชัย เกมส์
: รายงานผล มหาชัยเกมส์ วท.สมุทรสาคร


Tel : 089-3449912 , 034-411248
Fax : 034-411185


 

News
คำสั่งอาชีวศึกษาภาคกลาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2014-07-19 12:44:24 2433 0
คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2014-07-19 12:43:48 2433 0
การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Create : 2014-07-10 15:36:51 2597 0
คำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลางครั้งที่ ๑๑
Create : 2014-06-17 16:15:58 2494 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลางครั้งที่ ๑๑
Create : 2014-06-17 16:13:44 2566 0 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

more


PhotoAlbums
Search
การแข่งขัน (21/07/2557)
กิจกรรม

Create : 2014-07-22 15:01:35 1982
ลงทะเบียน ID cards (20/07/2557)
ไม่ระบุ

Create : 2014-07-20 14:28:15 1905
Logo มหาชัยเกมส์
ไม่ระบุ

Create : 2014-07-01 16:50:07 1947
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ 24 มิถุนายน 2557
ไม่ระบุ

Create : 2014-06-25 18:08:00 1985
Mascot แต่ละชนิดกีฬา
ไม่ระบุ

Create : 2014-06-25 17:08:43 2009
Mascot มหาชัยเกมส์
ไม่ระบุ

Create : 2014-06-18 15:49:15 1940

more


อาชีวศึกษาภาคกลาง
• อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท
• อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
• อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
• อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
• อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
• อาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ผู้สนับสนุน

Statistic
Counter
54040  
SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

Policy | Development
Generated 0.848505 sec.