research


ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
- รายชื่อสิ่งประดิษฐ์-ปวช-ภาคเรียนที่-1-ปี-64
  *** ทะเบียนเล่มโครงการปวช.3-พณ.-และช่างอุตสาหกรรม

- รายชื่อสิ่งประดิษฐ์-ปวส.-ภาคเรียนที่-1-ปี-64
   *** ทะเบียนเล่มโครงการปวส.2 

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014388 sec.