research


ผลงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผลงานนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์-ปวช-ภาคเรียนที่-1-ปี-63

SKNTC | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร © 2011
เลขที่ 927 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-411248 Fax : 034-411185
E-Mail :

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.014629 sec.